شما با عضویت در خبرنامه وب سایت من، خبرنامه های الکترونیک من را دریافت خواهید نمود که حاوی اطلاعات مفید و آموزشی می باشند.
من برای مدیریت خبرنامه های خود از سیستم های معتبر استفاده می کنم و به هیچ وجه لیست ایمیل مخاطبین من در اختیار هیچ شخص یا شرکت ثالث قرار نمی گیرد و به هیچ وجه تبلیغات غیر مرتبط و آزار دهنده برای شما ارسال نخواهد شد.
ضمنا در انتهای تمامی ایمیل های من، لینکی وجود دارد که شما به راحتی و با یک کلیک می توانید از لیست هایی که عضو شده اید، خارج شوید.